There is nothing to show here!
Slider with alias "honsafest" not found.

Hönsafest

Ombord på ostindiefararen skeppet Götheborg tas du tillbaks till en tid då det Svenska Ostindiska Kompaniet sände skepp och sjömän till Asien, när pirater ständigt låg på lur och när fiendens krigsfartyg syntes i horisonten”.

 I musik och skådespel kommer du att tas med till skeppet Götheborgs grundstötning 1745 och danskarnas anfall på Älvsborgs fästning 1719. Under föreställningen kommer du att få stifta bekantskap med bl.a Lasse i gatan, kommendant Lillie på Älvsborgs fästning, Lotsen Caspar Mattson från Brännö och den lätt förvirrade Socker-Conny från Känsö. En Hönsafest hölls för de sjömän som överlevde seglatsen till Kina och hem igen. Middag och föreställning ges på kanondäck på skeppet.

Hönsafest - Spelschema

Det finns inga planerade datum just nu
Share This